Om oss

På Föräldrakooperativet Matrosen sätter vi verksamheten med barnen i centrum och det råder en fin gemenskap mellan personal, barn och föräldrar. Verksamheten startade 1990, har skapande inriktning och är belägen i ett lugnt område med skogen och vattnet precis inpå knuten.

Förskolan Matrosen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och engagerade i verksamheten. Det förutsätts också att föräldrarna avlastar verksamheten genom städning, vikarierande vid personalens frånvaro, matlagning några gånger per år samt administrativt arbete. Matrosen drivs som en ekonomisk förening med föräldrarna som medlemmar. Som medlem i föreningen har du rösträtt på stormöten då beslut fattas, är valbar till styrelsen samt har andra rättigheter pch skyldigheter enligt föreningens stadgar. Ett kooperativ är en demokratisk förening och det är därför viktigt att alla föräldrar är delaktiga i förskoleverksamheten och att man kan vara med och påverka. Förslag, tankar, åsikter och idéer är därför alltid välkomna att framföras till någon i styrelsen. Förskolechefen ansvarar tillsammans med personalen för den pedagogiska verksamheten.

Mål och arbetssätt
Målet är att barnen ska stärkas i sin självkänsla, utvecklas såväl motoriskt som intellektuellt samt känna sig trygga. Barnen ska få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. De ska stimuleras till kreativitet och självständighet, men även lära sig att visa hänsyn och att samarbeta. Genom lek, experiment, skapande material, musik och drama vill vi stimulera barnens nyfikenhet och förmåga att utveckla alla sinnen och sin fantasi. Utevistelse och rörelse är också viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet.

På Matrosen har vi en skapande inriktning. Genom arbete i vår verkstad stimuleras barnens kreativitet och finmotorik. Barnen får pröva och experimentera med färg, klister, lera, vatten m.m. Varje vår har vi som tradition en vernissage där barnen får ställa ut sina alster från det gångna året. dessutom jobbar vi varje år med teman utifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Kost
Vi äter hemlagad mat alla dagar i veckan som lagas av vår kock eller av föräldrar en dag i veckan. Maten lagas i vårt eget kök.

Miljö inomhus och utomhus
Matrosens lokaler är belägna ett stenkast ifrån Mälaren och Vintervikens stora grönområden. Förskolan har en liten gård, men utevistelse sker ofta i parker och skogen i närheten. Lokalen är uppdelad i flera mindre rum vilket ger en lugnare atmosfär.

Vad gör föräldrarna?
Ett kopperativ är beroende av att föräldrarna är aktiva och engagerade. Man får gärna vara med och bidra med det man är bra på. Obligatoriskt för alla föräldrar är återkommande sysslor som:
1. Städa förskolans lokaler/anlita städfirma enligt schema
2. Rycka in och arbeta enligt jourlista då personalen är sjuk/har ledigt
3. Matlagning till en lunch, 1-2 gånger per termin
4. Storstädning och fixarkväll några gånger per år

Förutom den vanliga kön för förskoleplats är ett personligt möte på förskolan obligatorisk för att få en plats.

Annonser